Canadisk hummer

Canadisk villfanget hummer
Hummeren leveres til Fiskehallen ukentlig med fly. Ph.Thorstensen har dispensasjon til å importere denne arten, mot strenge vilkår for oppbevaring og håndtering. Dette for å hindre ev. spredning av arten i norske farvann. Den kokes i topp moderne kokelinje, med en koketid ned på sekundet, for å optimalisere kvaliteten på ferdigvaren tilpasset kundens ønsker.